Pre podnikateľov

Biznis úvery - do 48 hodín sú peniaze Vaše. Maximálne diskrétne.

Podnikateľská pôžička

Tento produkt je určený predovšetkým firmám (fyzickým aj právnickým osobám). Predstavuje riešenie prevádzkových a investičných potrieb pre podnikateľov v situácii, keď napr. nie je možné získať úver v potrebnej výške v banke. Úver je možné kedykoľvek predčasne vyplatiť. Minimálne dokladovanie. Posudzujeme Vás podľa HRUBÉHO ROČNÉHO PRÍJMU, nie základu dane!

Do výšky 6000,- Eur

Je určená najmä drobným podnikateľom, ktorí potrebujú rýchlu krátkodobú pôžičku bez nutnosti zábezpeky majetku. Majú pravidelné príjmy z podnikania, ako napr. reštaurácie, bary, herne, autodopravcovia, autoservisy, predajne rýchloobrátkového tovaru a prevádzkarne služieb.Úver je možné kedykoľvek predčasne vyplatiť. Minimálne dokladovanie. Posudzujeme Vás podľa HRUBÉHO ROČNÉHO PRÍJMU, nie základu dane!

Do výšky 10 000,- Eur

Je určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré majú už svoju podnikateľskú minulosť a potrebujú na určitý čas finančné prostriedky na preklenutie nepredvídaných výdavkov, alebo na prefinancovanie svojich podnikateľských zámerov. Úver je možné kedykoľvek predčasne vyplatiť.Minimálne dokladovanie. Posudzujeme Vás podľa HRUBÉHO ROČNÉHO PRÍJMU, nie základu dane!

Pôžička so zábezpekou

Predstavuje riešenie prevádzkových a investičných potrieb pre podnikateľov v situácii, keď napr. nie je možné získať úver v potrebnej výške v banke. Pôžička je určená podnikateľom, ktorí potrebujú väčšiu čiastku a dokážu poskytnúť zabezpečenie vo forme majetku. Firmy nemusia mať históriu a ako bonus nemusia preukazovať príjem. Na zabezpečenie pôžičky slúži zábezpeka nehnuteľnosťou, ktorá dostatočne pokrýva hodnotu pôžičky.